17. november 2019

Beskrivelsen af parkeringsregler er blevet opdateret med en henvisning til det pr. 14. november 2019 af kommunen vedtagne regulativ for standsning og parkering i Furesø Kommune.

Regulativet ændrer ikke ved parkeringsreglerne for grundejerforeningens område

19. oktober 2019

Der foreligger stadig ingen byggetilladelse fra Furesø Kommune for vores legepladsprojekt. På nuværende tidspunkt loves der at sagen vil blive behandlet "i løbet af 2 måneder".

Da tårnet og den tilhørende rutsjebane efterhånden er i dårlig stand, har bestyrelsen besluttet at dette vil blive revet ned i forbindelse med at Kompan udfører vedligehold af klatrevæggen og edderkoppenettet i uge 43. Legepladsen vil være afspærret mens dette arbejde pågår.

30. maj 2019

Legepladsprojektet er nu igangsat, første trin er at indhente byggetilladelse hos Furesø Kommune. Bestyrelsen forventer at kunne gennemføre alle 3 etaper af projektet i løbet af 2019.

Natteravnene og SSP i Furesø inviterer i til foredrag om alkohol og stoffer den 19. juni 2019 i Galaksen i Værløse. Læs mere om arrangementet og hvordan du tilmelder dig på Natteravnenes hjemmeside.

20. januar 2019

Natteravnene i Furesø inviterer i samarbejde med DrugRebels til foredrag og debat den 26. februar 2019. Arrangementet er for forældre til børn og unge i alderen 10-20.

Natteravnene vil med dette foredrag om stoffer i nattelivet skabe opmærksomhed omkring vigtigheden af åben dialog med vores unge mennesker før de møder nattelivets fristelser til fester og på gaden.

Se mere om arrangementet og hvordan man tilmelder sig på Natteravnenes hjemmeside.

På Natteravnenes hjemmeside kan du envidere læse mere om programmet for 2019, herunder åbning af Bakken, tryghedsvandringer og Distortion. Det er også muligt at booke en Natteravn til et forældremøde.

20. oktober 2018

Et nyt menupunkt er blevet tilføjet på hjemmesiden. Det fører til beskrivelse af foreningens Privatlivspolitik og håndtering af Persondata.

23. september 2018

Næstformand Hans Jørgensen har solgt sin bolig og er derfor udtrådt af bestyrelsen. Suppleant Ulrik Leth er indtrådt i bestyrelsen.

Bestyrelsen har konstitueret sig med Jørgen Iversen som ny næstformand, Erik Tøt fortsætter som kasserer.

13. maj 2018

Bestyrelsen siger tak til de fremmødte lørdag den 5. maj, hvor et effektivt arbejdshold fik nedlagt sandkassen, udført malearbejde samt luget ukrudt.

Flittige hjælpende hænder Flere flittige hjælpende hænder

28. februar 2018

Furesø Kommune inviterer til en række klima- og miljøarrangementer i løbet af foråret. Se folder om miljø- og klimaarrangementer for mere information.

22. januar 2018

Farum Fjernvarme inviterer til Varmens Dag søndag den 4. februar fra kl. 11:00 - 15:00. Læs mere om arrangementet på Farum Fjernvarmes hjemmeside.

21. september 2017

Den lille fire-vippe på legepladsen er desværre gået i stykker. Bestyrelsen er i dialog med Kompan med henblik på reparation, som desværre først ser ud til at kunne ske ultimo oktober.

17. maj 2017

Bestyrelsen har nu afsluttet dialogen med Furesø Kommune vedr. den manglende snerydning af vores boligveje - et emne der også blev berørt på generalforsamlingen.

Kommunen henholder sig til at den har lovhjemmel til at undlade snerydning og glatførebekæmpelse på enkelte strækninger. Beslutningen er gennemført for at opnå besparelser på driften af vej- og parkområdet. Det har også indgået, at de pågældende veje er relativt mindre betydende i forhold til trafikafviklingen.

Kommunen vedkender sig et erstatningsansvar, skulle det uheldige ske, at nogen kommer til skade pga. manglende snerydning eller glatførebekæmpelse af boligvejene.

Kommunen har ikke forholdt sig til, at der enkelte uger ikke blev afhentet renovation, begrundet i den manglende snerydning.

Bestyrelsen er kede af at Furesø Kommune har valgt at vægte økonomiske besparelser over sikkerhed og har derfor opfordret kommunen til at beslutningen genovervejes ved de forestående budgetforhandlinger. Dette begrundes i at boligvejene mange steder dagligt benyttes af gående og cyklister, f.eks. på vej i skole eller til arbejde.

3. maj 2016

Vejret ødelagde desværre vores mulighed for at male lørdag den 30. april, hvor der ellers var dejlig stor tilslutning til at fordele sandkassesand og faldunderlag på legepladsen mm.

Derfor tager vi en runde mere i weekenden den 21. - 22. maj og håber på bedre vejr.

I tilfælde af dårligt vejr aflyses arbejdet. Bestyrelsen og legepladsudvalget håber selvfølgelig på lige så stor tilslutning til dette arbejde.

11. april 2016

Lørdag den 30. april kl. 13 - 16 planlægger bestyrelsen og legepladsudvalget at udføre vedligeholdelsesarbejde på legepladsen. Nyt sand er bestilt og hvis vejret er tørt, kan det være vi kan få malet også.

Da lastbilen er for tung, kan sandet desværre ikke blive læsset af på legepladsen. Vi har derfor brug for hjælp til at fordele faldunderlag samt flytte sand, fra aflæsningsstedet på Munkehøjvænge, til legepladsen. Medbring gerne trillebør og skovl/spade/rive. I den lidt lettere afdeling kan man hjælpe med malerarbejdet.

29. januar 2016

Farum Fjernvarme inviterer til Varmens Dag søndag den 7. februar fra kl. 11:00 - 15:00. Læs mere om arrangementet på Farum Fjernvarmes hjemmeside.

18. juni 2015

Legepladsen trænger til en kærlig hånd! Bestyrelsen har bestilt nye sæder til vippen samt et nyt trin til den lille rutsjebane. Desuden har vi brug for at få fjernet ukrudt i sandet og evt. flyttet lidt rund på det sand der fungerer som faldunderlag.

Kom derfor meget gerne på legepladsen og giv en hånd med søndag den 28. juni 2015 kl. 10, så er det hurtigt ordnet.

19. april 2015

I forlængelse af de nye parkeringsregler pr. 1. marts 2014 har Furesø Kommune kommunen nu taget stilling til parkeringsreglerne for grundejerforeningens område. Kommunen har besluttet at de områder på vores boligveje, der er belagt med SF-sten, er at betragte som parkeringspladser.

Forhistorien er: Det fremgår af byggemodningsprojektet fra 1969, at det asfaltbelagte vejareal på boligvejene deles mellem gående, cyklende - og biltrafik - og de med SF-sten belagte områder udlægges til parkering.

De generelle regler, sammenholdt med lokalplanen og deklarationen, fortolkes nu således af kommunen: