Bestyrelse

Valgår Navn Adresse Telefon
Formand 2019 Frank Grosch Munkehøjvænge 33 4495 1373
Næstformand 2018 Jørgen Iversen Hvilebækvænge 90 2485 3860
Kasserer 2019 Erik Tøt Hvilebækvænge 80 5242 2511
Bestyrelsesmedlemmer 2018 Mogens Hougaard Nielsen Enebovænge 6 3033 7236
2019 Annette Lessél Enebovænge 25 2196 6636
Suppleanter 2018 Karin Alsø Hvilebækvænge 60 -
2019 Ulrik Leth Hvilebækvænge 84 -
Revisorer 2018 Niels Bartholdy Kjærbovænge 4 -
2018 Niels Petersen Hvilebækvænge 44 -
Revisorsuppleanter 2019 Anitta Ladum Enebovænge 12 -
2018 Steen B. Fich Kjærbovænge 7 -